انتخاب سرویس

پلن ۵۰۰ مگابایت
 • 500 MB فضا
 • 25GB ترافیک ماهیانه
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • 1 دیتابیس
 • SSD نوع هارد درایو
 • CPanel کنترل پنل
پلن ۱ گیگابایت
 • 1 GB فضا
 • 50GB ترافیک ماهیانه
 • 1 تعداد سایت قابل میزبانی
 • 1 دیتابیس
 • SSD نوع هارد درایو
 • CPanel کنترل پنل
پلن ۲ گیگابایت
 • 2 GB فضا
 • 75GB ترافیک ماهیانه
 • 2 تعداد سایت قابل میزبانی
 • 2 دیتابیس
 • SSD نوع هارد درایو
 • CPanel کنترل پنل
پلن ۳ گیگابایت
 • 3 GB فضا
 • 100GB ترافیک ماهیانه
 • 2 تعداد سایت قابل میزبانی
 • 2 دیتابیس
 • SSD نوع هارد درایو
 • CPanel کنترل پنل
پلن ۵ گیگابایت
 • 5 GB فضا
 • 250GB ترافیک ماهیانه
 • 2 تعداد سایت قابل میزبانی
 • 2 دیتابیس
 • SSD نوع هارد درایو
 • CPanel کنترل پنل
پلن ۱۰ گیگابایت ویژه
 • 10 GB فضا
 • 250GB ترافیک ماهیانه
 • 2 تعداد سایت قابل میزبانی
 • 3 دیتابیس
 • SSD نوع هارد درایو
 • CPanel کنترل پنل

Powered by WHMCompleteSolution