انتخاب سرویس

پلن ۱ گیگابایت
 • 1GB فضا
 • 50GB ترافیک ماهیانه
 • 5 تعداد ایمیل
 • 1 دیتابیس
 • SSD نوع هارد درایو
 • CPanel کنترل پنل
پلن ۲ گیگابایت
 • 2GB فضا
 • 75GB ترافیک ماهیانه
 • 5 تعداد ایمیل
 • 2 دیتابیس
 • SSD نوع هارد درایو
 • CPanel کنترل پنل
پلن ۳ گیگابایت
 • 3GB فضا
 • 100GB ترافیک ماهیانه
 • 7 تعداد ایمیل
 • 3 دیتابیس
 • SSD نوع هارد درایو
 • CPanel کنترل پنل
پلن ۵ گیگابایت
 • 5GB فضا
 • 250GB ترافیک ماهیانه
 • 10 تعداد ایمیل
 • 4 دیتابیس
 • SSD نوع هارد درایو
 • CPanel کنترل پنل
پلن ۱۰ گیگابایت ویژه
 • 10GB فضا
 • 350GB ترافیک ماهیانه
 • 20 تعداد ایمیل
 • 6 دیتابیس
 • SSD نوع هارد درایو
 • CPanel کنترل پنل
پلن ۲۰ گیگابایت ویژه
 • 20GB فضا
 • 450GB ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 10 دیتابیس
 • SSD نوع هارد درایو
 • CPanel کنترل پنل

Powered by WHMCompleteSolution