طراحی و راه اندازی وب سایت

طراحی وب سایت غیر فروشگاهی پایه
 • شرکت ها و مجموعه ها مناسب جهت
 • ۳۰ روز زمان راه اندازی و تحویل
 • ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال هزینه کل
 • ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال پیش پرداخت
 • ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مبلغ تسویه حساب
طراحی وب سایت غیر فروشگاهی پیشرفته
 • شرکت ها و مجموعه ها مناسب جهت
 • ۳۷ روز زمان راه اندازی و تحویل
 • ۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال هزینه کل
 • ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال پیش پرداخت
 • ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مبلغ تسویه حساب
طراحی وب سایت فروشگاهی پایه
 • فروشگاه های کوچک مناسب جهت
 • ۴۵ روز زمان راه اندازی و تحویل
 • ۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال هزینه کل
 • ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال پیش پرداخت
 • ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مبلغ تسویه حساب
طراحی وب سایت فروشگاهی پیشرفته
 • فروشگاه های بزرگ مناسب جهت
 • ۶۰ روز زمان راه اندازی و تحویل
 • ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال هزینه کل
 • ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال پیش پرداخت
 • ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مبلغ تسویه حساب
طراحی وب سایت فروشگاهی حرفه‌ای
 • فروشگاه با امکانات ویژه مناسب جهت
 • ۷۵ روز زمان راه اندازی و تحویل
 • ۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال هزینه کل
 • ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال پیش پرداخت
 • ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مبلغ تسویه حساب

Powered by WHMCompleteSolution