ورود اطلاعات وب سایت

ورود اطلاعات وب سایت عادی
 • ۲۰ اسلاید در ماه مدیریت اسلایدر
 • ایجاد ۲۰ گالری در ماه گالری
 • ۱۰ پروژه در ماه پروژه ها
 • ندارد محصولات
 • ندارد ایجاد صفحات جدید
 • ۱۰ صفحه در ماه تغییرات در محتوا
 • ۱۰ مقاله در ماه بارگزاری مقالات
 • ندارد طراحی گرافیکی اسلایدر و بنر ها
ورود اطلاعات وب سایت فروشگاهی کاربردی
 • ۲۰ اسلاید در ماه مدیریت اسلایدر
 • ایجاد ۲۰ گالری در ماه گالری
 • ندارد پروژه ها
 • تا ۱۵۰ محصول ماهیانه محصولات
 • ندارد ایجاد صفحات جدید
 • ۱۰ صفحه در ماه تغییرات در محتوا
 • تا ۱۶ مقاله در ماه بارگزاری مقالات
 • ۵ اسلاید/ بنر در ماه طراحی گرافیکی اسلایدر و بنر ها
ورود اطلاعات وب سایت فروشگاهی حرفه ای
 • ۳۰ اسلاید در ماه مدیریت اسلایدر
 • ایجاد ۳۰ گالری در ماه گالری
 • ندارد پروژه ها
 • تا ۵۰۰ محصول ماهیانه محصولات
 • ۱۰ صفحه ایجاد صفحات جدید
 • ۳۰ صفحه در ماه تغییرات در محتوا
 • تا ۳۰ مقاله در ماه بارگزاری مقالات
 • ۱۵ اسلاید/ بنر در ماه طراحی گرافیکی اسلایدر و بنر ها
ورود اطلاعات وب سایت نامحدود
 • نامحدود مدیریت اسلایدر
 • نامحدود گالری
 • نامحدود پروژه ها
 • نامحدود محصولات
 • نامحدود ایجاد صفحات جدید
 • نامحدود تغییرات در محتوا
 • نامحدود بارگزاری مقالات
 • نامحدود طراحی گرافیکی اسلایدر و بنر ها

Powered by WHMCompleteSolution